Past events

MAICh

Διαγωνισμός για τη μίσθωση κυλικείου στο χώρο του ΜΑΙΧ

Date:
24 September 2014 - 16 October 2014
Location:
 
URL:
 

To Mεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων , όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17/10/2014.Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15/10/2014 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Για τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο Τζωρτζάκη Σπυρίδωνα στο τηλ.2821035000 εσωτ.514 η στο e-mail spiros@maich.gr

read more ...

Annual meeting of COST Action FA1106

Date:
21 - 24 September 2014
Location:
MAICh
URL:
Webpage

The Annual Meeting of the COST ACTION FA1106 QUALITYFRUIT “An Integrated Systems Approach to Determine the Developmental Mechanisms Controlling Fleshy fruit Metabolism in Tomato and Grapevine" will be held September 21-24, 2014 at the MAICh Conference Center in Chania, Crete (Greece).

Organizers: Dr Panos Kalaitzis, Studies and Research Coordinator of the Horticultural Genetics & Biotechnology porgramme of MAICh
Prof. Mondher Bouzayen & Prof. Mario Pezzotti
Chair and Vice-Chair of the COST Action FA1106 “QualityFruit”
Dr. Jean-Marc Routaboul, Grant Holder of COST FA1106
Number of participants:80

read more ...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Date:
13 September 2014
Location:
MAICh
URL:
Webpage

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οργανωτής: Ινστιτούτο Goethe

read more ...

QRMH5 (Qualitative Research in Mental Health 5)

Date:
02 - 04 September 2014
Location:
 
URL:
Webpage

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Symvoli Conference and Cultural Management www.symvoli.gr
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ.: 100

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
29 August 2014 - 30 September 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τμήμα Γεωργικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Χανιά, Κρήτη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, αριθμός προγράμματος 4388, « Ο ρόλος δύο υδροξυλασών 4 προλίνης στην ανάπτυξη του καρπού τομάτας – The role of two prolyl 4 hydroxylases in tomato fruit development» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 18 μηνών (02/2014 – 08/2015), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης:

Α) μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με ειδικότητα στην βιοπληροφορική και αντικείμενο in silico προσδιορισμό των πιθανών ρυθμιστών των P4H και των πρωτεινών με τις οποίες αλληλεπιδρούν με σκοπό τον προσδιορισμό των λειτουργικών υπομονάδων και του μεταγραφικού ρυθμιστικού δικτύου που συμπεριλαμβάνει τα P4H γονίδια. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/7/15, και το κόστος ανά μήνα 2.000€. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί και η διάρκεια του έργου. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι 12 μήνες και το ανώτατο συνολικό κόστος 24.000€, όπως προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

Chania – Med Forum 2014

Date:
24 - 27 July 2014
Location:
MAICh
URL:
Webpage

This year the traditional "Ambassadors' Forum" that was held during IIPES is institutionalized and upgraded, opening to a broader audience, but also serving as a "Leadership in Practice" module for our students.

The 4 day event will be focusing on the present-day interrelated issues of geopolitics, energy, economy, conflict prevention, the role of international organizations, and more issues, which are affecting national & international relations, societies and the human security of citizens

Guest speakers and discussants are expert prominent personalities with actual experience in their related field.

The conference will be a mix of presentations and opportunities for extensive discussions during breaks, meals, and the social program.

The Forum is open to everybody interested, upon individual registration.

ORGANIZERS: T.I.C.L.S. www.ticls.org in cooperation with M.A.I.C.H. www.maich.gr, under the auspices of Hellenic Republic: Ministry of Foreign Affairs and the Conference Centre of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece

read more ...

Great distinction for Prof. Constantin Zopounidis

Location:
 
URL:
 

MAICh congratulates Professor Constantin Zopounidis (Technical University of Crete and Audencia Nantes School of Management, visiting Professor at MAICh) who was elected Academician on Thursday, July 10, 2014 in a formal meeting for the 100th anniversary of the formal establishment of the Royal Academy of Doctors.

The foundation efforts started in the Middle Ages when the Spanish Government appointed a Council of 100 Elders which would deal with the establishment of laws in maritime law and commerce in Barcelona. After several attempts in 1914, the Council of Elders was renamed Royal Academy of Doctors, and is based in Barcelona.

In 1920 it took the name "College of Doctors enrolled in Cataluña", and in 1924 by the Royal Order of the Department of Public Institution and Fine Arts, it was called "College of Registered Doctors of the University District of Barcelona".


It had an intense cultural life in its time until HM Alfonso XIII deigned to preside over the solemn final session of 1919 in the Auditorium of the University.
It has a short life during the Second Republic and virtually disappeared with the Civil War.


It was rebuilt in 1943, making a big push under the chairmanship of the illustrious Dr. Guillem de Benavent, who held the prestigious position until his death in 1963. It was preceded by Dr Jordi Xifra Heras, who brings the best of the culture and science of his time to the Tribunal.


In 1977 Dr. Lluís Dolcet took his place, who continued brilliantly in the line of his predecessors at the Academy.


He left the presidency in 1988 due to health and age, with Dr. Joseph Casajuana elected in his place. In 2012 Dr. Alfredo Rocafort Nicolau took the position. In 1989 it gained a wide re-establishment: on March 13, the academy is recognized as an entity of public law as the "Academy of Doctors" and on October 2, HM King Juan Carlos I granted the title of "Real" and since then, it has been recognised as the Royal Academy of Doctors. King Juan Carlos and Queen Sofia presided, at the Palace of Music, at a solemn academic session on 10 December 1992.


The Royal Academy is formed of 100 academicians, divided into five sections: Health Sciences, Social Sciences, Humanities, Experimental Sciences and Technological Sciences.


Since its refoundation, it has produced 67 doctoral publications.

read more ...

The International Academy for Advanced Studies

Date:
21 July 2014 - 07 August 2014
Location:
 
URL:
 

The International Academy for Advanced Studies is the largest educational program in the Mediterranean that brings together more than 70 students from about 20 countries (North America, Europe, the Middle East, Africa, and more) for a unique experience of interdisciplinary education and cross cultural communication, right on the birthplace of Europe. Discover Greece, the environment and the mentality that still connects the past to the future while immerging in a life changing adventure that can unfold new opportunities.

 

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τμήμα Γεωργικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Χανιά, Κρήτη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, αριθμός προγράμματος 4338, «Ο ρόλος δύο υδροξυλασών 4 προλίνης στην ανάπτυξη του καρπού τομάτας - Τhe role of two prolyl 4 hydroxylases in tomato fruit development” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 18 μηνών (02/2014 – 08/2015), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης:

Α) μια (1) θέση απασχόλησης μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών με εξείδικευση στη βιοπληροφορική.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τμήμα Γεωργικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Χανιά, Κρήτη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, αριθμός προγράμματος 4338, «Ο ρόλος δύο υδροξυλασών 4 προλίνης στην ανάπτυξη του καρπού τομάτας - Τhe role of two prolyl 4 hydroxylases in tomato fruit development” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 18 μηνών (02/2014 – 08/2015), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.


Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης:

 

Α) μια (1) θέση απασχόλησης μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση διάρκειας 10 μηνών με εξείδικευση στην μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

 

Subscibe to our feed to be informed on new or upcoming events at the institute.

Last update: Sep 13, 2017