Past events

MAICh

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural anti-inflammatory compound neorogioltriol and its congeners” 11ΣΥΝ_3_770 NRG (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/2013 – 08/2015).

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

ECCE MICHIGAN EXAMINATIONS

Date:
13 December 2014
Location:
 
URL:
Webpage

Organizer: Hellenic American Union
Number of participants: 270

read more ...

ECPE MICHIGAN EXAMINATIONS

Date:
29 November 2014
Location:
 
URL:
Webpage

Organizer: Hellenic American Union
Number of participants: 180

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
05 - 21 November 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τμήμα Γεωργικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Χανιά, Κρήτη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, αριθμός προγράμματος 4388, « Ο ρόλος δύο υδροξυλασών 4 προλίνης στην ανάπτυξη του καρπού τομάτας – The role of two prolyl 4 hydroxylases in tomato fruit development» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 18 μηνών (02/2014 – 08/2015), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF στα Ελληνικά, and PDF in English).

read more ...

Symposium on "Investigating the transformation of the past forests of Crete under an interdisciplinary perspective"

Date:
05 November 2014
Location:
 
URL:
 

One day Symposium on "Investigating the transformation of the past forests of Crete under an interdisciplinary perspective"
Organizer:University of Fribourg, Department of Biology and Botanic Garden
Number of participants:20-25

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
27 October 2014 - 11 November 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών του έργου "Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural anti-inflammatory compound neorogioltriol and its congeners" 11ΣΥΝ_3_770 NRG (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/2013 – 08/2015).

Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.116,57€ με ΦΠΑ σε αυτό το αρχείο (PDF)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή αποσταλούν στη γραμματεία του ΜΑΙΧ Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, τηλ 2821035000 μέχρι και την 10/11/14 και ώρα 15:30

read more ...

Most tourists to Chania are satisfied by Cretan hospitality and catering services

Date:
14 October 2014
Location:
 
URL:
 

Ιn new research during the summer of 2014, coordinated by the Department of Economics and Management at MAICh, in collaboration with the Department of Financial Systems Management Engineering of the Technical University of Crete, and the Department of Economics of the University of Crete, it seems that most tourists to Chania are satisfied by Cretan hospitality and catering services, but dissatisfied with the poor road conditions and inadequate road signage. These figures are calculated from the responses given to about 4,000 tourists in questionnaire.

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
07 - 23 October 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural anti-inflammatory compound neorogioltriol and its congeners” 11ΣΥΝ_3_770 NRG (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/2013 – 08/2015).

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης:

μια (1) θέση ερευνητή με σύμβαση διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου, με δυνατότητα παράτασης εφ όσον παραταθεί το έργο, και αντικείμενο τη συλλογή πληθυσμών φυκών και απομόνωση της νεοροτζιολτριόλης και συγγενών από φύκια για χημική τροποποίηση και φαρμακολογική αξιολόγηση με έμφαση στην απομόνωση νεοροτζιολτριόλης και ομοειδών ουσιών για αξιολόγηση και τροποποίηση, παραγωγή πάνελ αναλόγων της νεοροτζιολτριόλης και έλεγχο της περιεκτικότητας φυσικών και καλλιεργημένων πληθυσμών σε νεοροτζιολτριόλη.

read more ...

Διαγωνισμός για τη μίσθωση κυλικείου στο χώρο του ΜΑΙΧ

Date:
24 September 2014 - 16 October 2014
Location:
 
URL:
 

To Mεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων , όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17/10/2014.Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15/10/2014 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Για τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο Τζωρτζάκη Σπυρίδωνα στο τηλ.2821035000 εσωτ.514 η στο e-mail spiros@maich.gr

read more ...

Annual meeting of COST Action FA1106

Date:
21 - 24 September 2014
Location:
MAICh
URL:
Webpage

The Annual Meeting of the COST ACTION FA1106 QUALITYFRUIT “An Integrated Systems Approach to Determine the Developmental Mechanisms Controlling Fleshy fruit Metabolism in Tomato and Grapevine" will be held September 21-24, 2014 at the MAICh Conference Center in Chania, Crete (Greece).

Organizers: Dr Panos Kalaitzis, Studies and Research Coordinator of the Horticultural Genetics & Biotechnology porgramme of MAICh
Prof. Mondher Bouzayen & Prof. Mario Pezzotti
Chair and Vice-Chair of the COST Action FA1106 “QualityFruit”
Dr. Jean-Marc Routaboul, Grant Holder of COST FA1106
Number of participants:80

read more ...

 

Subscibe to our feed to be informed on new or upcoming events at the institute.

Last update: Jan 29, 2015