Past events

MAICh

COLLAGEN - προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για επιλογη συνεργατων

Date:
12 - 26 March 2015
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση έργου ορισμένου στο έργο: «Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών» - “Aegean Sea sponges and edible snails as alternative sources of collagen and bioactive substances” 11ΣΥΝ_1_604 ASESCoBIS (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 25 μηνών (06/2013 – 07/2015).

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού/Call for Tender_DIDSOLIT-PB (ENPI CBC MED)

Date:
06 - 27 March 2015
Location:
 
URL:
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,8kWp ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »


 

Στα πλαίσια του έργου «Development and implementation of decentralised solar‐energy‐related innovative technologies for public buildings, in the Mediterranean Basin countries» ENPI CBCMED που χρηματοδοτείται 90% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 10% από Εθνικούς Πόρους.

Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.648€ με ΦΠΑ

Ειδικότερα η προμήθεια του εξοπλισμού, που περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τους μετατροπείς και τις συσκευές ελέγχου προϋπολογίζεται σε 45.405€ με ΦΠΑ και η εγκατάσταση που περιλαμβάνει εργασίες εγκατάστασης, κατασκευή πέργκολας και λειτουργία του έργου σε 22.243€ με ΦΠΑ.

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού : Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (ZIP)

read more ...

The EU Rural Development Policy cycle: beyond the CMEF Indicators (Common Monitoring and Evaluation Framework)

Date:
10 February 2015
Location:
MAICh
URL:
 

We would like to invite you to attend a lecture titled "The EU Rural Development Policy cycle: beyond the CMEF Indicators (Common Monitoring and Evaluation Framework)" by Prof. Eleni Papadopoulou, Aristotle University of Thessaloniki.

Place: Pythagoras Room
Date: 10-02-2015
Time: 12:00-13:00

read more ...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: «Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural anti-inflammatory compound neorogioltriol and its congeners” 11ΣΥΝ_3_770 NRG (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/2013 – 08/2015).

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

read more ...

ECCE MICHIGAN EXAMINATIONS

Date:
13 December 2014
Location:
 
URL:
Webpage

Organizer: Hellenic American Union
Number of participants: 270

read more ...

Natural Environment of Crete - MAICh and the Region of Crete in action - 2015 Calendar

Location:
 
URL:
 

Natural Environment of Crete - MAICh and the Region of Crete in action - 2015 Calendar

The inspiration for this calendar came from the common interest and the top priority of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) and the Region of Crete on the natural environment of our island.

read more ...

ECPE MICHIGAN EXAMINATIONS

Date:
29 November 2014
Location:
 
URL:
Webpage

Organizer: Hellenic American Union
Number of participants: 180

read more ...

Symposium on "Investigating the transformation of the past forests of Crete under an interdisciplinary perspective"

Date:
05 November 2014
Location:
 
URL:
 

One day Symposium on "Investigating the transformation of the past forests of Crete under an interdisciplinary perspective"
Organizer:University of Fribourg, Department of Biology and Botanic Garden
Number of participants:20-25

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
05 - 21 November 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τμήμα Γεωργικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Χανιά, Κρήτη, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, αριθμός προγράμματος 4388, « Ο ρόλος δύο υδροξυλασών 4 προλίνης στην ανάπτυξη του καρπού τομάτας – The role of two prolyl 4 hydroxylases in tomato fruit development» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 18 μηνών (02/2014 – 08/2015), προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF στα Ελληνικά, and PDF in English).

read more ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Date:
27 October 2014 - 11 November 2014
Location:
 
URL:
 

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών του έργου "Ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην μελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγμονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του. - An integrated effort for the efficient production and further exploitation of the potent natural anti-inflammatory compound neorogioltriol and its congeners" 11ΣΥΝ_3_770 NRG (2013-2015), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013) και είναι διάρκειας 2 ετών (08/2013 – 08/2015).

Τα προς προμήθεια είδη, συνολικού προϋπολογισμού 28.116,57€ με ΦΠΑ σε αυτό το αρχείο (PDF)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή αποσταλούν στη γραμματεία του ΜΑΙΧ Αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανιά, τηλ 2821035000 μέχρι και την 10/11/14 και ώρα 15:30

read more ...

 

Subscibe to our feed to be informed on new or upcoming events at the institute.

Last update: Mar 26, 2015