• Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στα
 • en

Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών

MAICh
 • Διατήρηση Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών
 • Τράπεζα Σπόρων - Τεχνικές διατήρησης
 • Χλωρίδα της Κρήτης και ευρύτερης περιοχής
 • Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Natura 2000) στην Κρήτη

Υποδομές για τη Διατήρηση Φυτικών Ειδών

 • Τράπεζα Σπόρων για ενδημικά και απειλούμενα αυτοφυή είδη Κρήτης και για παλιές καλλιεργούμενες ποικιλίες
 • Βοτανικός Κήπος Απειλούμενων και Ενδημικών στην Κρήτη Φυτών
 • Κέντρο Ενημέρωσης για Φυτά και Οικότοπους της Κρήτης
 • Εργαστήριο μελέτης φύτρωσης σπόρων
 • Κέντρο Ενημέρωσης για απειλούμενα φυτά και οικοτόπους
 • Βοτανικός Κήπος αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 • Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο

Τελευταία ενημέρωση: Sep 13, 2017