• Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στα
 • en

Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής

Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής

Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής

Το εργαστήριο εδαφολογίας και φυλλοδιαγνωστικής είναι εξοπλισμένο με μοντέρνες και τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου χημικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε έδαφος, φυτικούς ιστούς, αρδευτικό νερό και κόμποστ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι ενδεικτικά της ποιότητας του δείγματος του φυτικού ιστού ή του εδάφους και συνδέονται με εφαρμογές όπως φυτική παραγωγή, υδροπονία, βιολογική καλλιέργεια και προστασία του περιβάλλοντος. Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου εδαφολογίας χρησιμοποιούνται επίσης από μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Το εργαστήριο συνεργάζεται και με άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, κυρίως σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες στην θρέψη των φυτών και στην ποιότητα του εδάφους στοχεύοντας σε υψηλότερη ποιότητα παραγωγής.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 • Ανάλυση Εδάφους
  • Πλήρης Ανάλυση Εδάφους
   • pH και Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E.C.)
   • Μηχανική Ανάλυση
   • Εκχύλισμα Στοιχεία (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B)
   • Νιτρικά
   • Ολικό CaCO3
   • Ενεργό CaCO3
   • Οργανική Ουσία
  • Βαρέα Μέταλλα
   • Εκχυλίσιμα και ολικά Μέταλλα (Pb, Cd, Ni, Cr)
 • Ανάλυση Αρδευτικού Νερού και θρεπτικού διαλύματος υδροπονικής καλλιέργειας
  • pH και Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E.C.)
  • Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B)
  • Συγκέντρωση Νατρίου (Νa+), Νιτρικών (NO3-), Αμμωνιακών(NH4+), Όξινων Ανθρακικών (HCO3-) και Θειικών (SO4-)
 • Κόμποστ
  • Πλήρης ανάλυση κόμποστ
   • pH και Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E.C.)
   • Θρεπτικά στοιχεία (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B)
   • Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Ni, Cr)
   • Οργανική Ουσία
   • Ολικό Άζωτο
   • Αναλογία C/N
   • Νιτρικά-Ν, Αμμωνιακά-Ν
   • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
   • Ποσοστό υγρασίας

Οι παραπάνω αναλύσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σε κόμποστ, ζωοτροφές και κοπριά.

ΦΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

 • Ανάλυση φυτικών Ιστών
  • Περιλαμβάνουν: Ολικό Φυτικό N, P,Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B
 • Ανάλυση Λιπασμάτων
  • Περιλαμβάνουν: Ολικό Ν, Νιτρικά-Ν, Αμμωνιακά-Ν, διαθέσιμο και ολικό P2O5, υδατοδιαλυτά και ολικά K2O, τέφρα αδιάλυτη σε οξέα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Αριστείδης Σταματάκης, Γεωπόνος Μ.Sc  (stamatakis@maich.gr)
Άννα Χουδαλάκη (anita@maich.gr)
Αντωνία Καραγιάννη (tonia@maich.gr)
Κατερίνα Μαυρομμάτη (kat_mavrommati@maich.gr)
Τηλ: 28210 – 35000 (εσωτ 532-534)

Τελευταία ενημέρωση: Jul 19, 2017