• Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στα
  • en

Εργαστήριο Ιολογίας Φυτών

MAICh

Εργαστήριο Ιολογίας Φυτών

Το Εργαστήριο Ιολογίας Φυτών του ΜΑΙΧ για την περίοδο 2008-2012 έχει αναλάβει εργαστηριακές αναλύσεις στα πλαίσια των επισκοπήσεων για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του επιβλαβούς ιού καραντίνας Citrus tristeza virus συμμετέχοντας στη χαρτογράφηση της παρουσίας του επιβλαβούς παθογόνου στη Κρήτη με αναφορές στο τμήμα Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για αυτόν τον ιό αλλά και μεγάλο αριθμό ιών, το εργαστήριο διαθέτει άριστη υποδομή και τεχνογνωσία ώστε να παρέχει υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση ενδιαφερομένων φορέων για την ανίχνευση ιολογικών προσβολών σε φυτά και την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Σύγχρονες τεχνικές

  • ορολογικές (ELISA, ανοσοαποτύπωση, Western blot) και
  • μοριακές (RT-PCR και παραλλαγές της)

χρησιμοποιούνται ως ρουτίνα για την αξιόπιστη και με υψηλή ευαισθησία διάγνωση ιώσεων σε φυτά και πολλαπλασιαστικό υλικό (π.χ. μοσχεύματα, σπόρους).

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό διαφορετικών παθογόνων ιών σε φυτά και πολλαπλασιαστικό υλικό είναι δυνατές μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, Δρ. Ι. Λιβιεράτο (Τηλ. 2821035000 [εσωτ. 535]).

Ενδεικτική λίστα φυτικών ιώσεων: κηλιδωτός μαρασμός της τομάτας (Tomato spotted wilt virus)

  • ιός του μωσαϊκού του Pepino (Pepino mosaic virus)
  • ιός του κίτρινου καρουλιάσματος της τομάτας (Tomato yellow leaf curl virus)
  • ιός του μωσαϊκού της τομάτας (Tomato mosaic virus)
  • ιός του κίτρινου μωσαϊκού της κολοκυθιάς (Zucchini yellow mosaic virus)
  • ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς-1 (Watermelon mosaic virus-1)
  • ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς-2 (Watermelon mosaic virus-2)
  • ιοειδές της καχεξίας των εσπεριδοειδών (Hop stunt viroid)

Επικοινωνία:
Δρ. Ι. Λιβιεράτος, livieratos@maich.gr
(Τηλ. 2821035000 [εσωτ. 535])

Τελευταία ενημέρωση: Sep 13, 2017