• Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στα
 • en

Eργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

MAICh

Eργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΜΑΙΧ λειτουργεί από το 1992 ως εργαστήριο χημικών αναλύσεων στους τομείς φυσικών προϊόντων, τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης και νερών. Από το 2003, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 (βλ. αρ.πιστοπ.128 και σχετικό παράρτημα) για διάφορες αναλύσεις που εκτελεί σε έλαια, μέλι και σε πόσιμο νερό, και δραστηριοποιείται στη σταθερή παροχή αναλυτικών υπηρεσιών προς τρίτους.

Οι αναλύσεις για τον ποιοτικό έλεγχo τροφίμων και νερού είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στοχεύουν:

 • στην προστασία του καταναλωτή (με προϊόντα ασφαλή για την υγεία του και με σωστή σήμανση και πληροφόρηση)
 • στην προστασία των παραγωγών – μεταποιητών - διακινητών από αθέμιτο ανταγωνισμό (με τον έλεγχο της αυθεντικότητας των προϊόντων και την αντιμετώπιση περιπτώσεων νοθείας).  

Μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τόσο αναλυτικών όσο και συμβουλευτικών προς τους παραγωγούς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΜΑΙΧ στοχεύει να συμβάλει τόσο στην στην προστασία των καταναλωτών όσο και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Αναλύσεις που εκτελούνται στο εργαστήριο (με αστερίσκο * οι αναλύσεις που είναι σήμερα διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ):

Σε μέλι

 • Γυρεοσκοπική (μικροσκοπική) εξέταση
 • Προσδιορισμός δείκτη διαστάσης
 • Προσδιορισμός υδροξυ-μεθυλ-φουρφουράλης (HMF)
 • pH, οξύτητα
 • Προσδιορισμός υγρασίας με χρήση δείκτη διάθλασης *
 • Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας *
 • Διαχωρισμός σακχάρων (φρουκτόζη, γλυκόζη, σακχαρόζη)*

Σε φυτικά έλαια

 • Προσδιορισμός οξύτητας *
 • Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων *
 • Φασματοφωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες*
 • Αντίσταση στην οξείδωση με Rancimat
 • Προσδιορισμός ολικών πολυφαινολών

Σε πόσιμο νερό

 • Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων με GC-MS (βρωμοφορμίου, διβρωμοχλωρομεθανίου, χλωροφορμίου, βρωμοδιχλωρομεθανίου, 1,2-διχλωροαιθανίου, τετραχλωροαιθενίου, τριχλωροαιθενίου)*

Σε άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

 • Υγρασία
 • Λιπαρά %

Σε ελαιοπυρήνα

 • Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας

Επικοινωνία:
ΜΑΙΧ, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Μακεδονίας 1, Αλσύλλιο Αγροκηπίου, 73 100 Χανιά
Τηλ. 2821035056 / Fax 2821035001


Τεχνικός Υπεύθυνος: Σοφία Λουπασάκη (Χημικός, M.Sc.) (sofia@maich.gr),
Υπεύθυνος Ποιότητας: Παναγιώτα Γώτσιου (Βιολόγος, M.Sc.) (yiota@maich.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: Sep 13, 2017