• Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στα
  • en

Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών

MAICh

Σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδος, σύμφωνα με σχετική απόφαση, το CIHEAM αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα( Α.Ε.Ι.).

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την Πράξη Αναγνώρισης «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το CIHEAM, επομένως, εάν φοιτητής του CIHEAM επιθυμεί να λάβει την πράξη αναγνώρισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης.

Εφόσον προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνει τον υποψήφιο ώστε να επικοινωνήσει με το CIHEAM για την αποστολή των όποιων σχετικών πιστοποιητικών.

Τελευταία ενημέρωση: Sep 13, 2017